Een handtekening zorgt ervoor dat je een ondertekenaar kan identificeren, dat je het document kan toewijzen aan de ondertekenaar en dat de inhoud van het document zo is op het moment van de ondertekening.

Een elektronische handtekening zorgt ervoor dat dit ook op een digitale wijze kan gebeuren.

In de Belgische wet heb je drie soorten:

De gewone elektronische handtekening

Bijvoorbeeld het plaatsen van je naam onder een e-mail.

De geavanceerde elektronische handtekening


Voorwaarden zijn:

1. op een unieke wijze verbonden met de ondertekenaar
2. mogelijkheid tot identificatie van de ondertekenaar
3. gecreëerd met gegevens die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle kan gebruiken
4. niet mogelijk om gegevens aan te passen zonder dat wijziging achteraf kan worden getraceerd (hash)

De gekwalificeerde elektronische handtekening.

Dit is een geavanceerde elektronische handtekening met een erkend certificaat.

(dezelfde bewijswaarde als een schriftelijke handtekening)

Op Europees niveau zijn ongeveer 150 gekwalificeerde vertrouwensdiensten voor gekwalificeerde certificaten van elektronische handtekeningen actief in 29 landen. Een overzicht van deze vertrouwensdiensten kan je hier vinden: GEKWALIFICEERDE

Technisch: Je identiteitskaart maakt bijvoorbeeld gebruik van een public/private key. Je maakt een certificaat aan die zegt dat jij het document hebt getekend en de inhoud bevestigd (private key). Hierbij maakt de software gebruik van protocollen die de inhoud omzetten tot cijfers, met een public key kan je zien dat het document werd getekend door die persoon en door niemand anders. Af en toe worden de laatste encryptieprotocollen gekraakt, deze encryptieprotocollen moeten dus ook voldoende worden bijgewerkt.

Een Digitale handtekening helpt om te kunnen bewijzen dat de persoon die getekend heeft met het certificaat dat ook effectief heeft gedaan. De elektronische handtekening wordt gedefinieerd in het boek Bewijs van het nieuwe burgerlijk wetboek (8.1). Verder zijn de geldende bewijsregels van toepassing (vrij bewijs tussen ondernemingen, burgerlijk bewijsrecht voor particulieren)

De geldigheidsvereisten zijn de volgende:

    Identiteit: De handtekening moet de persoon kunnen identificeren.
    Toerekenbaarheid: De handtekening moet toerekenbaar zijn.
    Integriteitsvereiste: De inhoud mag niet worden gewijzigd zonder de toestemming van diegene die heeft ondertekend.

Er kan steeds elektronisch getekend worden via de combinatie van een geschikte kaartlezer , e-ID middleware software van de Belgische Staat en een documentlezer met handtekeningfunctie (zie bijvoorbeeld certificaten bij Adobe). De elektronische identiteitskaart bevat een certificaat dat wordt uitgegeven door Certipost NV. Er staan voor natuurlijke personen twee interessante certificaten op je identiteitskaart:

Het Authentication certificaat hebt u nodig wanneer u zich bij een online overheidsdienst zoals TaxOnWeb moet aanmelden. Het Signature certificaat hebt u nodig wanneer u digitaal een document wil handtekenen. (https://eid.belgium.be/nl/digitale-handtekeningen)

Hoe zit dat nu met de bewijswaarde.

Bij een gekwalificeerde elektronische handtekening bestaat het wettelijk vermoeden dat de handtekening conform is. Diegene die de handtekening betwist moet bewijzen dat deze niet rechtsgeldig is. Met een gekwalificeerde elektronische handtekening heb je dus een sluitend bewijsmiddel.

Bij alle andere elektronische handtekeningen geldt er geen vermoeden van conformiteit met de zelf geschreven handtekening. Wordt de handtekening betwist dan moet er worden aangetoond dat de handtekening wel conform is. Een rechter blijft vrij om het bewijs al dan niet te aanvaarden.

In de rechtspraak wordt een elektronische handtekening als ongeldig beschouwd als ze niet voldoet aan de geldigheidsvereisten (= Toerekenbaarheid, identificatie en integriteitsfunctie).

We merken dat de beoordeling door de rechter vaak doorslaggevend is.