Afbeeldingen gegenereerd op Midjourney

De voorbije weken ging ik op verkenning in ‘DALL.E 2′ en ‘Midjourney’ 

Spacetroopers, magische wezens, dieren, avatars,  imaginaire landschappen, …  If you can think it, you can generate it. 
Het succes van deze afbeeldingen is zo groot dat Open AI (DALL.E 2)het commercialiseren van de tool gaat versnellen.  Ik verwacht me alvast aan de opkomst van een  ‘AI-creative generation graphic artists’ of ‘promptwizards’. 

Als jullie legal fairy godmother( zie de AI-voorstelling daarvan hieronder) verken ik de juridische vragen die rijzen met de komst van deze afbeeldingen.Momenteel bevinden we ons nog in een vroege fase met veel experimentele vrijheid.
De aanpak van de verschillende AI-ondernemingen is dan ook erg gevarieerd. 

Vraag 1: Van wie is de afbeelding en mag ik ze als ondernemer gebruiken?  


Kunnen auteursrechten gelden op deze AI-afbeeldingen, bestaat er een soort van co-eigenaarschap met de AI-firma? Wordt dit contractueel voldoende afgepunt? Wie is er eigenaar van de afbeelding? Is de data waarop de AI is getraind publiek domein of zijn er mogelijke IP problemen?  

Op de website en discord van OpenAI en Midjourney staat heel wat informatie, laten we beginnen met terms en conditions die zij voorstellen als commercieel werkbaar: 

Wat staat er in de voorwaarden?


– Voorwaarden van DALL.E 2 van Open AI (klik hier)

De voorwaarden zijn de laatste maanden verschillende keren aangepast, dit artikel betreft de versie die ik vond op 10        augustus 2022

  1. Ownership of Generations. To the extent allowed by law and as between you and OpenAI, you own your Prompts and Uploads, and you agree that OpenAI owns all Generations (including Generations with Uploads but not the Uploads themselves), and you hereby make any necessary assignments for this. OpenAI grants you the exclusive rights to reproduce and display such Generations and will not resell Generations that you have created, or assert any copyright in such Generations against you or your end users, all provided that you comply with these terms and our Content Policy. If you violate our terms or Content Policy, you will lose rights to use Generations, but we will provide you written notice and a reasonable opportunity to fix your violation, unless it was clearly illegal or abusive. You understand and acknowledge that similar or identical Generations may be created by other people using their own Prompts, and your rights are only to the specific Generation that you have created.

Open AI is vrij duidelijk en gaat voor een ‘terms-based, as is‘ approach tot er meer duidelijkheid is.  Het vraagstuk over de intellectuele rechten wordt vakkundig omzeild door het voorleggen van een contractuele basis waarbij OpenAI de eigenaar blijft van de gegenereerde afbeeldingen. 

Als gebruiker ben je enkel eigenaar van de prompts; dat zijn woorden die je invult om de afbeelding te genereren (of die  beschermd kunnen worden is een discussie op zich). Daarnaast ben je eigenaar van de afbeeldingen die je zelf gaat uploaden (of je zorgt ervoor dat je voor deze afbeeldingen de nodige rechten hebt).

De ‘Generations’ zijn eigendom van OpenAI en je gaat ermee akkoord eventuele rechten over te dragen aan OpenAI. Spitsvondig is dit wel, want eventuele rechten die op deze afbeeldingen mogelijks zouden zitten, dit kan variëren naargelang de regio, worden in principe overgedragen aan OpenAI. Of dit stand zal houden wanneer het voor de rechtbank komt is natuurlijk de grote vraag, maar dat wijst de toekomst uit. 

Vervolgens verleent OpenAI de exclusieve rechten aan de gebruiker om te reproduceren en de gegenereerde afbeeldingen weer te geven. Open AI zal deze afbeelding toegewezen aan jouw account zelf niet verkopen en de gebruiker niet aanvallen wegens copyright inbreuk, ook niet bij de eindgebruiker van de afbeelding. Daarnaast erken je als gebruiker dat anderen een gelijkaardige afbeelding kunnen genereren met hun prompts. In eerste instantie was het commercieel gebruik van de beta-versie niet toegestaan, dit is inmiddels gewijzigd en je bent vrij binnen de lijnen van het contentbeleid de afbeelding te commercialiseren en te gebruiken.  

Het contentbeleid kan je vinden op deze link: content beleid

————————————————————————-

– De voorwaarden van Midjourney (klik hier)

Midjourney heeft in de versie van 15 juli 2022 heel wat zaken aangepast.  Midjourney is een geweldig team zonder externe aandeelhouders (dit willen ze graag zo houden op basis van de community), ze houden veel events waarbij je op hun discord kan aansluiten om te luisteren naar hun visie en strategie. 

Zo was er vandaag een discussie aan de gang over het ‘by default open prompt beleid’; op dit moment kan iedereen zien welke prompts een ander invoert tenzij je gaat betalen voor afscherming van deze prompts. Het bedrijf doet dit om de AI beter te trainen op basis van het gevoel van de gebruikers. Ze focussen nu voornamelijk op groei, verwerkingscapaciteit en een hybride aanpak met AI-chips. 

Op juridisch vlak kiest Midjourney ervoor om wel de afbeelding over te dragen aan de klant. De betalende klant wordt eigenaar van de afbeeldingen die gegenereerd zijn maar je geeft een licentie aan Midjourney voor altijd , herhaaldelijk, wereldwijd en overal.  Zij verwoorden dit als volgt: 

‘Door gebruik te maken van de Diensten verleent u aan Midjourney, haar opvolgers en rechtverkrijgenden een eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve, sublicentieerbare, kosteloze, royaltyvrije, onherroepelijke auteursrechtlicentie voor het reproduceren, voorbereiden van Afgeleide Werken van, openbaar weergeven, openbaar uitvoeren, in sublicentie geven en distribueren van tekst, en prompts die u invoert in de Diensten, of Assets geproduceerd door de dienst op basis van uw instructies.  Deze licentie blijft van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst door welke partij dan ook, om welke reden dan ook.’ 

Er zijn twee uitzondering op het hebben van de digitale assets: 

Je bent geen betalend lid, dan is commercieel gebruik uitgesloten en val je onder de:
‘Creative Commons Noncommercial 4.0 Attribution International License (the “Asset License”)’.
– Wanneer je omzet hoger is dan 1000.000 USD dan moet je een corporate-user licentie aankopen voor het commercieel gebruik van de afbeeldingen. 

Er wordt meegedeeld dat de voorwaarden niet definitief zijn en voortdurend in evolutie. 

Intussen zijn de eerste transacties met AI-generated works alvast van start gegaan en worden deze aangeboden onder meer als NFT’s, op boeken en in prints.  Het wordt een pad met nog vele juridische hindernissen, waarover het laatste woord nog niet is gevallen ( wat bij conflicten met derden, IP- problemen, notice and takedown procedures met AI-systemen,  dataprotection, ethische problemen, bias …)

Heb je hulp nodig bij het opstellen van je overeenkomsten of wil je dat we je overeenkomsten updaten aan de huidige stavaza. Contacteer me dan gerust via het contactformulier. 


Om af te sluiten nog een aap in de ruimte – omdat het kan.