Digital Single Market Strategie

In een digitale eengemaakte markt is het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal gewaarborgd en kunnen personen en bedrijven op basis van eerlijke concurrentie vlot onlineactiviteiten uitoefenen en daar toegang toe krijgen, waarbij zij kunnen rekenen op een hoog niveau van bescherming van consumenten en persoonsgegevens, ongeacht nationaliteit of woonplaats. Met een digitale eengemaakte markt kan Europa zijn positie als wereldleider in de digitale economie in stand houden en Europese bedrijven wereldwijd groeimogelijkheden bieden.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Wij werken proactief en zorgen dat uw onderneming beantwoordt aan de normen van morgen op een pragmatische wijze.

Pijler 1 Betere Online toegang voor Consumenten en Bedrijven
  • Regels grensoverschrijdende e-commerce consumenten en bedrijven
  • Grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten
  • Geen ongefundeerde geoblocking
  • Kader voor auteursrechten
  • BTW -hervorming
Pijler 2 Gelijke voorwaarden voor Geavanceerde digitale netwerken en innovatieve diensten
Pijler 3 Maximaal groeipotentieel voor de Europese digitale economie
  • Totstandbrenging data-economie
  • concurrentie door interoperabiliteit en normalisatie
  • Een inclusieve digitale samenleving