The Digital Services Act

In essentie worden tussenhandeldiensten (hierna ‘THD’) verder gereguleerd.

Hierbij staat centraal dat THD’s gemotiveerd moeten reageren op verzoeken tot het verwijderen van illegale content, diensten en goederen. Dit zijn de zogenaamde Notice and take down procedures.

Conformeren de tussenhandeldiensten aan het kader en de voorwaarden, dan wordt aansprakelijkheid vermeden voor deze tussenhandeldiensten (vglb met DCMA-procedures in USA). Het risico hier is dat de vrijheid van meningsuiting klappen krijgt(maar hierover later meer).

Platformen moeten een Governancekader kader hebben met duidelijke zorgvuldigheids- en transparantieverplichtingen, voor deze spelers volgen er dus bijkomende compliance en rapporteringsverplichtingen. Opmerking: vele platformen hebben al zo’n interne procedures.

Wat zijn tussenhandeldiensten?

Een louter doorgeefluik

Is een dienst die bestaat in het doorgeven in een communicatienetwerk van door een afnemer van de dienst verstrekte informatie, of in het verstrekken van toegang tot een communicatienetwerk
(een doorgeefluik)

Bijvoorbeeld Access providers , internetaanbieders, …

Een Caching-dienst

bestaat in het doorgeven in een communicatienetwerk van door een afnemer van de dienst verstrekte informatie, waarbij die informatie automatisch, tussentijds en tijdelijk wordt opgeslagen met als enige doel om de latere doorgifte van die informatie aan andere afnemers van de dienst op hun verzoek doeltreffender te maken

Bijvoorbeeld tijdelijke opslag van websites door een internetprovider

Een hosting dienst

bestaat in de opslag van de door een afnemer van de dienst verstrekte informatie, op diens verzoek

bewaart informatie van anderen en geeft die door wanneer iemand om vraagt (vb webhosting)

Wat zijn de belangrijkste punten?

het toepassings­gebied van de wet wordt verduidelijkt en versterkt

online­zoekmachines maken nu expliciet deel uit van de wet

minderjarigen worden online nog beter beschermd met de nieuwe tekst

De Raad voegt verplichtingen toe voor online­marktplaatsen en zoekmachines, en strengere regels voor zeer grote onlineplatforms

De verplichting om het vermoeden van ernstige strafbare feiten te melden, wordt uitgebreid tot alle hosting­diensten (dus niet alleen online­platforms)
er wordt dieper ingegaan op de “compliancefunctie” die zeer grote onlineplatforms en zeer grote onlineplatforms en -zoekmachines moeten instellen om het toezicht op de conformiteit met de wet te waarborgen

Nationale autoriteiten zullen rechtstreeks bevelen in verband met illegale online-inhoud kunnen richten tot dienstenaanbieders, waarna deze de nationale autoriteiten op de hoogte zullen moeten houden van de getroffen maatregelen.

Wat doeltreffende handhaving betreft, wordt het oorsprongsland­beginsel behouden én worden tegelijkertijd exclusieve handhavings­bevoegdheden verleend aan de Commissie, zodat zij systemische inbreuken door zeer grote onlineplatforms en -zoekmachines kan aanpakken

Versterking van de afdwingbaarheid?

Persbericht van de Commissie:

De invoering van nieuwe verplichtingen voor platformen en rechten voor gebruikers zou zinloos zijn als deze niet naar behoren worden gehandhaafd.
De nieuwe geharmoniseerde regels zullen overal in Europa rechtstreeks en uniform van toepassing zijn. De gespecialiseerde teams van de Commissie zullen centraal toezicht houden op zeer grote platformen en zeer grote onlinezoekmachines, alsook op gatekeepers, gekoppeld aan doeltreffende en afschrikkende sancties.
Elk platform, groot of klein, zal een wettelijke vertegenwoordiger in Europa moeten hebben. We zullen nu dus weten wie we moeten bellen als er een probleem is. En elke lidstaat krijgt een regelgever met de nodige bevoegdheden om de regels te handhaven.

Bevelen van nationale overheidsinstanties zullen doeltreffender zijn om illegale inhoud aan te pakken en informatie over de overtreder te verkrijgen, met name over de grenzen heen. We zullen ook vertrouwen op een netwerk van betrouwbare “flaggers”, zoals ngo’s, hotlines of houders van rechten, om ervoor te zorgen dat platforms met voorrang reageren op de gemelde illegale inhoud. Groepsacties tegen platformen die de regels overtreden, zullen gemakkelijker worden en benadeelde consumenten kunnen schadeloos worden gesteld.

Wat met platformen gebouwd in blockhaintechnologie?

Voor de aansprakelijkheid van data opgeslagen in blockchain kunnen we enkel uitgaan van hypotheses: dit is niet duidelijk.

Bij blockchaintechnologie is er geen centraal beheer, maar wordt een protocol gevolgd.
Laat ons even uitgaan van een open-source , open-access, permissionless blockchain . (In een permissioned blockchain zal het probleem zich minder stellen gezien een aanknopingspunt is te vinden en goed gedrag kan worden gevraagd). In principe kunnen de blockchainvalidators niet weten welke gegevens iemand hasht. In feite is dit niet anders dan goederen opslaan in een derde land zonder verdragen.

Van zodra ontwikkelaars platformen toegankelijk stellen voor Europese burgers die toegang willen via vertrouwde wallets en platformen zullen zij in aanraking komen met de governance-principes van deze laatste. Zo niet riskeren de platformen en walletproviders aansprakelijkheid.
Ik volg de evoluties verder op.

Digital Services Act

Is een update van de richtlijn elektronische handel en gericht op Illegale inhoud, goederen en diensten en het beschermen van de grondrechten van de Europese Burgers

Digital Markets Act

Heeft als doelstelling de macht van de grote platformen te counteren en concurrentie te verzekeren door het aanstellen van poortwachters die moeten voldoen aan verplichtingen ten aanzien van de Europese Commissie