Is beslag op virtueel geld of virtuele tussenpersonen mogelijk?

Belgisch burgerrechtelijk beslag op virtuele munten

 

Beslag : Bewarend en uitvoerend beslag. 

 

Het leggen van beslag kan u vergelijken met vissen.  Het is effectief als je weet waar je het moet doen.
De vraag dient dan ook gesteld te worden in welke mate  er beslag kan  worden gelegd  op wallets en Cryptoproviders om betaling van uw facturen te bekomen.

 

 Belgische strafrechtelijke beslaggronden voor beslag op bitcoin.

 

Uit dit eerste deel blijkt dat een strafrechtelijke inbeslagname van bitcoins naar Belgisch recht
kan verlopen via twee gronden:

 

  1. Gemeenrechtelijke  inbeslagname (art. 35 jo. 89 Sv.). Het criterium voor een klassieke inbeslagname is dat het moet gaan om goederen die een bepaalde relatie met de strafvordering vertonen, wat voor bitcoins het geval is.

2.  De digitale inbeslagname (art. 39bis Sv.) waarbij men beslag kan leggen op de
gegevens zelf .  Dit gebeurt bij artikel 39 § 4 SV door een transactie uit te voeren van de wallet van de betrokkene naar een door de overheid gecontroleerde wallet.  De vraag blijft natuurlijk of de keys worden gevonden/overhandigd of niet. Zo kunnen geen transacties meer gebeuren met de bitcoin in kwestie.

 

Wat met wallets in het buitenland

 

  • Toestemming van de betrokken partij , keys worden meegedeeld
  • Mogelijkheid via hacking? (geen optie) artikel 88 ter SV en artikel 32 Cybercrimeverdrag
  • Europese rechtshulpverdrag, bevriezingsverdrag- beslagregels van het land in kwestie

 

Indien er toegang verkregen wordt tot de bitcoins worden die in beslag gegeven bij het COIV. Deze kan de cryptomunten verkopen via Wilsons Auctions na een beslissing tot vervreemding.