U kent ongetwijfeld het populaire nieuwe vakantieplatform ‘Airbnb’.
Particulieren en professionelen kunnen via dit platform een kamer of hun huizen ter beschikking stellen van een toerist die gedurende een periode in het pand verblijft. Kan dit wel?

De regels in verband met logies verschillen van gewest tot gewest;  In Vlaanderen wordt het ter beschikking stellen van kamers of woningen geregeld door het Vlaams Logiesdecreet.

Een logies is elke inrichting die aan één of meerdere toeristen de mogelijkheid biedt voor één of meer nachten en wordt aangeboden aan de toeristische markt.

Iedereen  die op dit moment wil verhuren in Vlaanderen moet een vergunning  vragen of een melding doen aan het Departement Internationaal Vlaanderen. Vandaag is verhuur via AirBnB met andere woorden altijd meldingsplichtig maar een vergunning is in de meeste gevallen niet nodig.

In 2017 zal het systeem wijzigen waarbij de verantwoordelijkheid om veilige logies aan te bieden volledig bij de logiesuitbater ligt. Uitbaters zullen vrijwillig kunnen kiezen om erkend te worden. Het nieuwe systeem is daarbij slechts van toepassing op de betalende logies.

Opgelet!: Indien je woning frequent wordt verhuurd, kan dit als een commerciële activiteit worden aanzien.  Indien dit het geval is moet u in de nodige vergunningen en verplichtingen van een onderneming voorzien(inschrijving KBO, BTW-nummer, vergunning,…).

Indien u een woning huurt kan het zijn dat AirBnb verboden is door bepalingen in je huurovereenkomst. Zo kan een huurder onmogelijk zijn woning voor een paar dagen  “Onderverhuren” indien dit verboden is in zijn eigen huurovereenkomst. De vrederechter te Brugge 4 februari 2017 heeft dit bevestigd.

 

‘U kan uw huurwoning niet openstellen indien de huurovereenkomst dit niet toelaat.’