Gezien de hoge boetes en de rechtstreekse werking van de verordening ten aanzien van de ondernemingen en instanties die persoonsgegevens verwerken is het nodig dat alle bedrijven GDPR-compliant worden. De eerste stappen kunnen hiertoe worden gezet en richtlijnen werden reeds opgesteld door de Belgische Privacy Commissie.

 

Ik kan u bijstaan deze richtlijnen secuur op te volgen en GDPR-compliant te worden.

 

Mijn diensten bestaan onder andere uit de volgende:

 

  • Begeleiden bij het opstellen van een dataregister;
  • Huidige verwerkersovereenkomsten nakijken/aanpassen in de lijn van GDPR;
  • Het opstellen van een Privacybeleid en Privacyverklaring;
  • De arbeidsovereenkomsten nakijken in de lijn van de GDPR;
  • Risico-analyse bij een Privacy Impact Assessment en begeleiding aan de Data Protection Officer.;
  • U kan ons ook aanstellen als Data Protection officer: http://www.advocaatdebruyne.be/gdpr-data-protection-officer/

 

Naargelang de noden van de onderneming zorg ik voor gewenste pragmatische oplossingen op maat.